Κοινόχρηστα

Κοινόχρηστα και διαχείριση πολυκατοικίας

Η υπηρεσία έκδοσης και διαχείρισης κοινοχρήστων προσφέρεται από την ΚΑΠΑ-ΠΙ, είτε στο πλαίσιο ανάληψης ευρύτερης ευθύνης διαχείρισης της πολυκατοικίας (ή του οικιστικού συγκροτήματος ή του εμπορικού κέντρου), είτε αυτοτελώς.

 

Η διαχείριση και έκδοση κοινοχρήστων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Συγκεντρωτική κατάσταση πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών με όλες τις κοινόχρηστες δαπάνες, τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας και το ποσό συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας ανά κατηγορία δαπάνης
  2. Ειδοποιητήριο Πληρωμής κοινοχρήστων για κάθε ιδιοκτησία στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα χιλιοστά συμμετοχής, οι συνολικές κοινόχρηστες δαπάνες, αναλυτικές ανά κατηγορία δαπάνες και το ποσό συμμέτοχής κάθε ιδιοκτησίας στις δαπάνες αυτές.
  3. Εξοφλητική απόδειξη για τον ενοικιαστή και χωριστή για τον ιδιοκτήτη, η οποία παραδίδεται στον ένοικο κάθε ιδιοκτησίας κατά την εξόφληση των κοινοχρήστων.

Η διανομή των ειδοποιητηρίων και η είσπραξη των κοινοχρήστων μπορεί να γίνεται είτε από την ΚΑΠΑ-ΠΙ, είτε από τον διαχειριστή, αναλόγως της συμφωνίας των δύο πλευρών.

 

Αναλόγως της συμφωνίας επίσης η ΚΑΠΑ-ΠΙ μπορεί να αναλάβει μεταξύ άλλων:

  • Την εξόφληση όλων των δαπανών της πολυκατοικίας ή του συγκροτήματος κατοικιών (ΔΕΗ, ύδρευση, πετρέλαιο, συνεργείο καθαριότητας, ανελκυστήρα, βόθρο, κηπουρό κ.ά.)
  • Προμήθεια πετρελαίου κατά τους χειμερινούς μήνες και την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης του καυστήρα
  • Την ευθύνη επίλυσης τεχνικών προβλημάτων – βλαβών και την συντήρηση σε ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κτηρίου, καθώς και των επιμέρους ιδιοκτησιών.
  • Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης μέχρι του ποσού των 150.000 € για όλους τους ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και επισκέπτες του κτιρίου από ατυχήματα
  • Διαμεσολάβηση για την έκδοση ή ανανέωση άδειας, ή την πιστοποίηση και συντήρηση του ανελκυστήρα της πολυκατοικίας
  • Νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση της Συνιδιοκτησίας στα αρμόδια δικαστήρια.
  • Παροχή συμβουλών και διευκρινήσεων για οποιοδήποτε πρόβλημα της οικοδομής

 

Προσοχή: Προς όλους τους διαχειριστές

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Με αγορανομική διάταξη που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, από τον Απρίλιο 2013 και εφεξής στους πίνακες των πολυκατοικιών όπου αναρτώνται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις οφειλών κοινοχρήστων κάθε διαμερίσματος, θα πρέπει να αναρτώνται μαζί και φωτοτυπίες των επίσημων παραστατικών κάθε δαπάνης που επιβαρύνει τα κοινόχρηστα. Σε περίπτωση μη τήρησης της διάταξης, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ. Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή υπαγορεύτηκε από την ανάγκη διαφάνειας στις δαπάνες που επιβαρύνουν τα κοινόχρηστα πολυκατοικιών, αλλά και αντιμετώπισης φαινομένων προμήθειας αγαθών κι εκτέλεσης έργων (καύσιμα, κηπουρικές-οικοδομικές εργασίες κλπ) χωρίς την ύπαρξη των από το νόμο προβλεπομένων παραστατικών.
TOP