Καυστήρες - Συντήρηση

 

Η ετήσια συντήρηση καυστήρων γίνεται συνήθως την άνοιξη ή το καλοκαίρι, καθώς δεν υπάρχει ζήτηση για θέρμανση και είναι απολύτως αναγκαία καθώς τα κατάλοιπα της καύσης μπορούν να μειώσουν σημαντικά τόσο την απόδοση, όσο και την διάρκεια ζωής του λέβητα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται στα ύψη, σας εγγυόμαστε ότι ένας καλά ρυθμισμένος καυστήρας από την ΚΑΠΑ – ΠΙ μπορεί να εξοικονομήσει έως και 40% μείωση της κατανάλωσης.

Καλό είναι να γνωρίζετε ότι η συντήρηση του καυστήρα έχει την ίδια σημασία, είτε εάν το καύσιμο είναι πετρέλαιο, είτε είναι φυσικό αέριο.

Για ζεστό χειμώνα, χωρίς παγωμένα Σαββατοκύριακα, η ΚΑΠΑ - ΠΙ φροντίζει, ώστε ο καυστήρας σας να λειτουργεί:

Check με τις μετρήσεις να δείχνουν ότι είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων
Check στο μέγιστο της απόδοσής του
Check χωρίς συχνές βλάβες
Check αυξάνοντας τα έτη λειτουργίας και ποιοτικής απόδοσής του

 

Το εξειδικευμένο συνεργείο συντήρησης καυστήρων της ΚΑΠΑ-ΠΙ, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας στις οικογένειές σας οικονομία και ασφάλεια και για το περιβάλλον και την υγεία όλων μας μειωμένους ρύπους.

Για κάθε συντήρηση καυστήρα εκδίδεται φύλλο ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ (Πρόγραμμα Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος Αθήνας). Η ετήσια συντήρηση του καυστήρα δεν είναι μόνο χρήσιμη για την βέλτιστη απόδοση του καυστήρα σας αλλά είναι και υποχρεωτική από την Ελληνική Νομοθεσία.

Οι τεχνικοί καυστήρων της εταιρείας  μας συμπληρώνουν υποχρεωτικά το φύλλο για την συντήρηση καυστήρα και ρύθμισης της εγκατάστασης και να το παραδίδουν στον διαχειριστή του κτιρίου. Σε εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 Kcal/h επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο.

TOP