Καθαρισμοί κτιρίων

 

Η ΚΑΠΑ-ΠΙ έχει αναλάβει σε σταθερή βάση τον καθαρισμό εκατοντάδων κτιρίων χάρη στην εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας και την άριστη σχέση συνεργασίας που έχουμε διαμορφώσει .

Γιατί οι υπηρεσίας καθαρισμού της ΚΑΠΑ- ΠΙ υπερέχουν!

ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΙΚΑ
Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό για: