Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτικό κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή μίσθωση ενιαίου κτιρίου να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Το Π.Ε.Α. έγινε υποχρεωτικό για όλες τις μισθώσεις ακινήτων πάνω από 50m2
Επίσης από 9 Ιανουαρίου 2011 άρχισε η περιοδική και Υποχρεωτική Επιθεώρηση για τους λέβητες και τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, όπως είπαμε, είναι πλέον υποχρεωτική για όλες τις νέες μισθώσεις κτιρίων (άνω των 50 τ.μ.), αγοραπωλησίες κτιρίων, νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια αλλά ακόμα και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”.
Συνεπώς από τις 9.1.2012 οι Δ.Ο.Υ. δεν παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς κατάθεση, αν δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και δεν προσκομίζεται μαζί και αυτό για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ισχύει για 10 χρόνια. Λάβετε υπόψη σας, ότι το κόστος για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης καθορίζεται ελεύθερα πλέον, καθώς καταργήθηκαν οι κατώτατες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών που ίσχυαν έως τώρα και θεσπίζεται ελεύθερη διαπραγμάτευση των αμοιβών. Αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία της διαχειριστικής εταιρίας που θα αναλάβει την διαπραγμάτευση και ανάθεση είναι ιδιαιτέρως σημαντική.

Ρωτήστε μας:

  • Ποιες κατηγορίες μισθωτικών συμβάσεων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την παραπάνω υποχρέωση.
  • Ποιες περιπτώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων υποχρεούνται σε έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και ποιες όχι.
  • Ποιά είναι η διαδικασία για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
  • Τι χρειάζεται για κτίρια που η ο οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν το 1980
  • Τι χρειάζεται για κτίρια που η ο οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί από το 1980 μέχρι το 1985
  • Τι χρειάζεται για κτίρια που η ο οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά το 1985
TOP