Γιατί να επιλέξω την ΚΑΠΑ-ΠΙ για την διαχείριση του κτιρίου ή της πολυκατοικίας ή του συγκροτήματος;

Γιατί διαθέτει εμπειρία 30 περίπου χρόνων, οργανωμένα και εξειδικευμένα τμήματα γραμματειακής, λογιστικής και νομικής υποστήριξης, καταρτισμένους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και τεχνική υποστήριξη για να αντιμετωπίσει κάθε πρόβλημα μόλις παρουσιαστεί.Δείτε αναλυτικά.

Back to top
Ποιες υπηρεσίες αναλαμβάνει η ΚΑΠΑ-ΠΙ ως διαχειριστής του ακινήτου;

Η ΚΑΠΑ-ΠΙ πρώτα απ’ όλα αναλαμβάνει την διαχείριση του κτιρίου και όλες τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται. Πέρα αυτού μπορεί να αναλάβει όσες επιπλέον υπηρεσίες χρειαστείτε είτε ως ευθύνη μόνιμης υποστήριξης είτε ως ξεχωριστή υπηρεσία όταν παραστεί ανάγκη.

Back to top
Πώς με εξασφαλίζει η ΚΑΠΑ-ΠΙ ότι όλες οι ενέργειές της είναι νόμιμες και ότι δεν κινδυνεύω από πρόστιμα;

Είστε απολύτως εξασφαλισμένοι γιατί αφενός όλο το προσωπικό της ΚΑΠΑ-ΠΙ είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, αφετέρου η εταιρία εκδίδει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, παραστατικά και αποδείξεις που απαιτεί ο νόμος για κάθε υπηρεσία.

Back to top
Πως αντιμετωπίζει η ΚΑΠΑ-ΠΙ ενδεχόμενες προστριβές μεταξύ ιδιοκτητών πολυκατοικίας;

Η ΚΑΠΑ-ΠΙ δεν υπεισέρχεται σε διαμάχες και προστριβές συνιδιοκτητών όταν αφορούν προσωπικές αντιδικίες ή διαφορετικές απόψεις. Όταν όμως η προστριβή αφορά την συνιδιοκτησία της οποίας έχει αναλάβει την διαχείριση, ενημερώνει την Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών για τα προβλεπόμενα από τον νόμο και με βάση της έγγραφες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κινεί τις νόμιμες διαδικασίες δίνοντας σχετική εντολή στους δικηγόρους της.

Back to top
Μπορεί να αναλάβει η ΚΑΠΑ-ΠΙ μόνο την διαχείριση κοινοχρήστων;

Φυσικά. Αν και η έκδοση και είσπραξη του δελτίου κατανομής των κοινόχρηστων εξόδων δεν είναι η μόνη υπηρεσία που περιλαμβάνεται στην διαχείριση ενός κτιρίου, η ΚΑΠΑ-ΠΙ μπορεί να αναλάβει μόνο αυτή την υπηρεσία αν αυτό της ζητηθεί.Δείτε αναλυτικά.

Back to top
Μπορεί η ΚΑΠΑ-ΠΙ να μου εξασφαλίσει την πώληση ή την ενοικίαση του διαμερίσματός μου;

Η ΚΑΠΑ-ΠΙ έχει το προνόμιο να διαθέτει σημαντικό πελατολόγιο. Αυτό την καθιστά ικανή να βρει άμεσα αξιόπιστους αγοραστές ή ενοικιαστές, στην καλύτερη τιμή, για το ακίνητό σας όταν χρειαστείτε αυτή την υπηρεσία μας.Δείτε αναλυτικά.

Back to top
Μπορεί η ΚΑΠΑ-ΠΙ να αντιμετωπίσει άμεσα την επίλυση κάθε τεχνικού προβλήματος;

Ένας καλός διαχειριστής πρέπει να μπορεί να λύσει άμεσα και αποτελεσματικά κάθε πρόβλημα που θα προκύψει. Γι αυτό η ΚΑΠΑ – ΠΙ έχει δίκτυο συνεργείων όλων των ειδικοτήτων τα οποία είναι έτοιμα για επέμβουν για την άμεση αντιμετώπιση κάθε τεχνικού προβλήματος. Δείτε αναλυτικά.

Back to top
Προσφέρει η ΚΑΠΑ-ΠΙ υπηρεσίες καθαρισμού;

Βεβαίως. Την ΚΑΠΑ-ΠΙ εμπιστεύονται για υπηρεσίες καθαρισμού οι ιδιοκτήτες περισσότερων από 500 κτιρίων. Διαθέτει οργανωμένα έμπειρα συνεργεία που αποτελούνται από μόνιμο – ασφαλισμένο προσωπικό. Δείτε αναλυτικά.

Back to top
Επιτρέπονται τα ζώα σε μια πολυκατοικία;

Επιτρέπονται, αλλά υπό συγκεκριμένους κανόνες του οποίους οφείλουν να τηρούν οι ιδιοκτήτες τους. Εννοείται ότι επιτρέπονται ΜΟΝΟ όσα ορίζονται ως «ζώα συντροφιάς».Δείτε αναλυτικά.

Back to top
Ποιοι δικαιούνται να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»;

Για να μην σας απαντήσουμε συνοπτικά, δείτε εδώ αναλυτικά

Back to top
Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται «Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης»;

Το «Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης» είναι υποχρεωτικό για κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή μίσθωση ενιαίου κτιρίουκαθώς και για νέες μισθώσεις ακινήτων άνω των 50 τμ. Δείτε αναλυτικά.

Back to top
Υπάρχουν νέες ρυθμίσεις για τους θυρωρούς;

Ναι υπάρχουν από 1.4.2013 σε ότι αφορά τις αμοιβές και τα επιδόματα των θυρωρών αλλά και νέες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την δήλωση τεχνικού ασφαλείας και την ανάρτηση των παραστατικών δαπανών των κοινοχρήστων, στον πίνακα ανακοινώσεων. Ρωτήστε μας τι ακριβώς σας ενδιαφέρει για να σας απαντήσουμε αναλυτικά.

Back to top
Πως μπορώ να πάρω επίδομα πετρελαίου θέρμανσης;

Υπάρχει ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών συστημάτωνwww.gsis.gr την οποία πρέπει να συμπληρώσει κάθε ενδιαφερόμενος. Για αναλυτικότερες πληροφορίες ρωτήστε μας σχετικά.

Back to top
TOP