• Ζώα συντροφιάς

     

    Τι ορίζει ο νόμος για την διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

    ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3170 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις 

TOP