• Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

    Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτικό κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή μίσθωση ενιαίου κτιρίου να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Το Π.Ε.Α. έγινε υποχρεωτικό για όλες τις μισθώσεις ακινήτων πάνω από 50m2
    Επίσης από 9 Ιανουαρίου 2011 άρχισε η περιοδική και Υποχρεωτική Επιθεώρηση για τους λέβητες και τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού.

TOP